Το Tμήμα Γραφιστικής λειτουργεί από το 1977 και μαζί με τα τμήματα: Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής, Φωτογραφίας και Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, αποτελούν τη ΣΧOΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ τη μοναδική σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπάρχει στη χώρα μας.

Εισαγωγή

TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSITUTE (TEI) OF ATHENS FACULTY OF GRAPHIC ARTS & DESIGN
DEPARTMENT OF GRAPHIC DESIGN

Department of Graphic Design operates since 1977 and together with the Departments: Graphic Arts' Technology, Decorative Arts & Design, Photography & Conservation of Antiquites and Works of Art constitute the FACULTY OF GRAPHIC ARTS & DESIGN the only school of Applied Arts of Higher Education in Greece.

Enter
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ - Ευρωαϊκή Ένωση - Συγχρηματοδότηση: 75% Ευρωπαϊκό Κονοτικό Ταμείο, 25% Εθνικοί πόροι - ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ, 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης